Tuesday, December 7, 2021     [ login ]
Responsive image
Job offers

CIMNE employs about 220 people, including researchers and service staff. In addition, the center keeps in touch with researchers all around the world to allow a constant exchange of knowledge.

Fellowships & Grants

In process

1 - 10 [44]
VAC-2021-79 – Tècnic/a de suport a la recerca
12/11/2021


Deadline for submissions: 26/11/2021 (12 noon)
VAC-2021-81 – Researcher in port logistic
12/11/2021


Deadline for submissions: 26/11/2021 (12 noon)
VAC-2021-83 – Research Engineer 1 (proyecto NextSim)
12/11/2021


Deadline for submissions: 26/11/2021 (12 noon)
VAC-2021-87 – Research Engineer (Proyecto AMADEUS)
12/11/2021


Deadline for submissions: 26/11/2021 (12 noon)
VAC-2021-78 – Coordinador/a tècnic/a del projecte Europeu ePLANET
05/11/2021


Deadline for submissions: 19/11/2021 (12 noon)
VAC-2021-74 – PhD in E-mobility and the port sector
03/11/2021


Deadline for submissions: 02/12/2021 (12 noon)
VAC-2021-75 – PhD in Energy Transition in the port sector
03/11/2021


Deadline for submissions: 02/12/2021 (12 noon)
1 - 10 [44]

Closed positions

1 - 10 [291]
VAC-2021-66 – Enginyer Informàtic/Telecomunicacions
15/09/2021


Deadline for submissions: 30/09/2021 (12 noon)
VAC-2021-64 — Cap del departament de Recursos Humans
13/09/2021


Deadline for submissions: 30/09/2021 (12 noon)
VAC-2021-53 – Técnico/a Sistemas
22/07/2021


Deadline for submissions: 05/08/2021 (12 noon)
1 - 10 [291]

External vacancies

1 - 10 [14]
REDI PhD Programme
01/10/2021


Deadline for applications: 30/11/2021
Gestor per al Projecte Gavius (Ajuntament de Gavà)
12/11/2019


Data límit per a la presentació de candidatures: El període de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils des de la publicació de les presentes bases al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica.
Lecturer in Civil and Environmental Engineering
28/08/2018


Institution: University of California, Berkeley
Part-Time Lecturer in Industrial Engineering & Operations Research
28/08/2018


Institution: University of California, Berkeley
UVic-UCC / PDI de l’àmbit de la mecànica d’automoció
18/06/2018


UVic- UCC / PDI de l’àmbit de la mecànica d’automoció. PDI Agregat/ada a Temps complet
PhD Position
09/10/2017


Institution: Swansea University (UK)
1 - 10 [14]